شرکت تعاونی امین سیستم یزد از 8 صبح تا 15 بجز ایام تعطیل
info@negar-group.com 035-91002580
مشتریان برجسته گروه مهندسین نگار:

شرکت مخابرات ایران

منطقه یزد

استانداری یزد

به انظمام تمامی فرمانداری ها و بخشداریها

اداره پست استان یزد

دانشگاه یزد

کلیه حقوق این سامانه برای © گروه مهندسین نگار, محفوظ است.