تلفن : 36228444-035
ارتباط پيامكي:10000010000
پیام کوتاه+هیئت های مذهبی

اس ام نگار اقدام به ارائه خدمات پیام کوتاه ویژه هیئت های مذهبی نموده و امکان ارسال و دریافت پیامک و دیگر امکانات مورد نیاز را به شرح زیر در این سرویس گنجانده شده است:

ارسال سریع
ارسال زماندار
ارسال رنجی
ارسال کشوری
ارسال کدپستی
ارسال مشاغل
پوشه بندی
دفترچه تلفن
گجت ویندوز
دریافت
انتقال به موبایل
پیامک از موبایل
نظرسنجی
مسابقه
منشی پیامک

مروری بر آخرین مطالب سایت :  
Close