تلفن : 36228444-035
ارتباط پيامكي:10000010000
مبعث رسول اکرم (ص)

از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .

*****************

تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد

تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی

عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد

***************

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)

ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)

دیده دل، جام جم به هیچ شمارد

سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)

عید مبعث بر همگان مبارک

****************

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است        مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است

خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند           احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

****************

جهان بهشت وصال محمد است امشب      چراغ ماه، بلال محمد است امشب

زمين مكه گل انداخته ز بوسه نور            خديجه محو جمال محمد است امشب

مبعث پیامبر اکرم مبارک

******************

گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی              در این شب پر فیض تو خواهی ثمراتی

باید که به کوری دو چشمان حسودان              بر احمد و آلش بفرستی صلواتی

عید مبعث مبارک

******************

ای شاه سوار ملک هستی      سلطان خرد به چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل          حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند          مقصود تویی همه طفیلند

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

***************

بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند         سخن از اقرأ و از غار حرا می گویند

حمد حق، مدح رسول دو سرا می گویند          خلق عالم همه تبریک به ما می گویند

مبعث پیامبر اکرم (ص) گرامی باد

*****************

نور عترت آمد از آیینه ام         کیست در غار حرای سینه ام

رگ رگم پیغام احمد می دهد           سینه ام بوی محمد می دهد

عید مبعث مبارک باد

******************

.

شهپر وحدت ببال کبریای مصطفی       صوت و آواز ملایک از نوای مصطفی

او سبق جوید ز روح القدس در معراج عشق            ساکنان عرش مَست از کبریای مصطفی . . .

عید بزرگ مبعث گرامی باد

مروری بر آخرین مطالب سایت :  
Close