تلفن : 36228444-035
ارتباط پيامكي:10000010000
قطعی خطوط خدماتی ۹۵

به اطلاع می رســـــاند تا اطلاع ثــــــــانوی هیچ درخواست خدماتی از سوی اپراتور پذیرفته نخواهد شد و همچنین خطوطی که درسال ۹۵به خدماتی تبدیل شده اند از سوی اپراتور همراه اول به حالت تبلیغاتی تبدیل شده اند.

مروری بر آخرین مطالب سایت :  
Close