تلفن : 36228444-035
ارتباط پيامكي:10000010000
تعرفه سیم کارت دائمی و اعتباری

تعرفه مکالمات مشترکین دائمی:

 ساعات غیر اوج مصرف (off peak):  

۳۵۸ ریال در دقیقه شهری

۵۳۶ ریال در دقیقه بین شهری

۳۵۸ ریال در دقیقه تالیا

۶۲۵ ریال در دقیقه  ایرانسل

۶۲۵ ریال در دقیقه رایتل

ساعات اوج مصرف(peak) :           

 ۴۴۷ ریال در دقیقه   شهری

۷۶۰ ریال در دقیقه  بین شهری

۴۴۷ ریال در دقیقه تالیا

۶۲۵ ریال در دقیقه ایرانسل

 ۶۲۵ ریال در دقیقه رایتل

تعرفه مکالمات مشترکین اعتباری :

ساعات غیر اوج مصرف (off peak) :  

۵۳۷ ریال در دقیقه  شهری

۸۰۴ ریال در دقیقه بین شهری

۵۳۷ ریال در دقیقه تالیا

۹۳۷ ریال در دقیقه  ایرانسل

۹۳۷ ریال در دقیقه رایتل

ساعات اوج مصرف (peak) :  

 ۶۷۱ ریال در دقیقه شهری

 ۱۱۴۰ ریال در دقیقه بین شهری

 ۶۷۱ ریال در دقیقه تالیا

 ۹۳۷ ریال در دقیقه ایرانسل

 ۹۳۷ ریال در دقیقه رایتل

تعرفه سرویس ویژه :

پیام کوتاه فارسی ۸۹ ریال به ازای هر صفحه

انگلیسی ۲۲۲ ریال به ازای هر صفحه

پیام چند رسانه ای MMS امکان ارسال تا سقف ۳۰۰ کیلو بایت و با هزینه ۵۰۰ ریال بین شهری

اینترنت GPRS 8 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده در ساعت اوج

۲ ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده در ساعت غیر اوج

فکس ۵۰٫۰۰۰ ربال درهر ماه

دیتا ۵۰٫۰۰۰ ریال درهر ماه

مروری بر آخرین مطالب سایت :  
Close